بازنده ی پیروز

همش فکر میکردم یعنی چی که میگن فلانی مثل مرد باخت تا اینکه این ترم خودم 

به این احساس رسیدم درسته باختم ولی خیلی احساس خوبی دارم احساس خوب

یه برنده من باختم ولی مردونه باختم که شاید احساس منو یه برنده هم نداشته باشه

(پیمان چرچیل بازنده ی مغرور)

پس میخندم مصنوعی....

/ 0 نظر / 35 بازدید