ای گریه خوش آمدی کنارم


باز شب وبی حوصلگی شد ..

از عالم و آدم گلگی شد..

ای هق هق گریه ها کجایید..

جشن است به میخانه بیایید..

دل کرده قیامت شب مارا..

هر پیک کند یاد شما را..

ای گریه خوش آمدی کنارم..

پیک است..

بزن به عشق یارم..

دانم که مرا کرده فراموش..

ما اهل وفاییم بزن نوش.

/ 0 نظر / 14 بازدید