منو که میذارین تو قبر،

بزنین رو شونم و بگین:

هی رفیق،

سخت گذشت،

ولی دیدی گذشت،...!!؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
فرزانه

آخه این چه حرفایی ک میزنید!!![ناراحت] [قهر] شاد باشید و شاد بنویسید[چشمک] ی ا ح ق