چه حقیر و کوچک است آن که به خود مغرور است ،
چرا که نمی داند بعداز بازی شطرنج ....
شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند...!

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرزانه

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ! گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند... زیبا بود موفق باشید یاحق