تنهایم

تنهایم 

اما دلتنگ آغوشی نیستم 

خسته ام

ولی به تکیه گاه نمی اندیشم

چشم هایم تر هستند و قرمز 

ولی رازی ندارم 

چون مدتهاست دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم

فقط خیلی ها را دوست دارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید