از هیچ کار بچگیم پشیمون نیستم جز اینکه:

آرزو داشتم بـــــزرگ بشم

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
alisdat

عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِی