باور تنهایی

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایم

میگویند خوش به حالت که خوشحالی

نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن من

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
فرزانه

چرا اینقدر سوزناک مینویسید [نگران] [وحشتناک] ولی زیباست.... موفق باشید یاحق

فرزانه

باور نـمی کنـم ... خـالـق نظـم دانـه هـای انـار ، زنـدگـی مـا را ... بـی نظـم چیـده باشـد شاد باشید یاحق