مــــــادر

گفــت : با مــــــادر یه جمـــله بســـاز ... .
گفتــم: من با مــادر جمله نمی سازم ،

دنیــــــــامو می سازم ... .

 

سلامتی همه مادرها

/ 2 نظر / 7 بازدید
maryam

مادر!هنوز أن قدرها بزرگ نشده ام که عصای پيری تو باشم جوانه های ضعيف وجودم به استواری دستهایت محتاج است من نيازمن توام، مادر! پس همه چيزم باش.[گل][گل]