خـــــــاص نوشت

من عقابـــــــم!!

همون عقابی که حتی پر زدن تو ارتفاع کلاغی مثل تو رو ننگ میدونه 

و تو کـــــــــلاغ!!

حتی وجودت تو آسمونو مدیون عقابی مثل منی.

 

بخونن اونایی که خیلی خیالات خام تو سرشونه خنده

<اراجیف نوشته های پیمان>

/ 0 نظر / 27 بازدید