یک عمر قفس بست مسیر نفسم را

حالا که دری هست مرا بال و پری نیست

حالا که مقدر شده آرام بگیرم

سیلاب مرا برده و از من اثری نیست

بگذار که درها همگی بسته بمانند

وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست . . .

/ 3 نظر / 10 بازدید
عاشقانه های حوا

تـــو را دوست میدارم . . . چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟ یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت! یـا چطـور شـد که . . . ! چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟! وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! ) و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! )

فرزانه

زَخــــــم هـــــــایَتـــ را پـــِنهان کُـن ایــنجــــا ... مــَـــــردَم زیـــــاבے بـــــــــا نــــَـــمَـکـ شـــــــבه اَنـــב ...! شاد باشید یاحق

dayi

بگذار که درها همگی بسته بمانند