بابودن تو حال من اصلا خراب نیست 

می خواهمت و بهتر از این انتخاب نیست 

احساس می کنم که خدا قول داده است 
دیگر در این جهان خبری از عذاب نیست 

دیگر میان خاطره هامان ، از این به بعد 
چیزی به اسم دلهره و اضطراب نیست 

باور کن این خدا که خودش عاشقت کند 
حتماً زیاد خشک و مقدس مآب نیست 

پاشو بیا کمی بغلم کن ، ببوس، تا 
باور کنم حضور تو ایندفعه خواب نیست 

من را ببوس تا همه ی شهر پر شود 
این اتفاق هر چه که باشد سراب نیست 

دنیا سر جدایی ما شرط بسته است 
اما دعای شوم کسی مستجاب نیست...

/ 1 نظر / 8 بازدید
مصطفی

دلــ ـــ ــــم يکــــــ مــــــــزرعــه مـيخـــــواهـ ـد يکـــــ تــــــــــــــــــــو يکـــــ مـــــــــــــــــــن و گنـــــــدم زاري طلايـــــــي رنگ کـه هــوايـش آکنـــده بـا عطــــر نفــ ـــ ــس هـاي تــــــو بـاشـــــــد . . .