ش‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ادی

طفلی به نام شادی ، دیری است گم شده است ،
با چشم های روشن براق ، با گیسویی بلند ،
به بالای آرزو !
هر کس از او دارد نشان ، ما را کند خبر
این هم نشان ما :
یک سو خلیج پارس ، سوی دگر خزر ...
/ 1 نظر / 9 بازدید