ای خـــــــــــــــــــدا


ای خدایی که به من نزدیکی

خبر از دلهره هایم داری ؟


خبر از لرزش آرام صدایم داری ؟

ای خدایی که پر از احساسی

چینی روح مرا بند بزن

تو که در عرش بلند

تکیه بر تخت حکومت داری

تو که دنیا همه از پشت نگاهت پیداست

تو که ذوق و هنرت را به سرم می باری

و مرا با همه ی رنجش جان می خواهی

چینی روح مرا بند بزن

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرزانه

پروردگارا نزدیکتر از رگ گردن به من نباش فقط کمی در دسترس باش یاحق