بیزارم از مرغی که دانه خوردنش پیش ما بود

تخم گذاشتنش پیش دیگری...

بگذار برود

می آید روزی که بوی کباب شدنش به مشامم برسد..

آررره میادچشمک

/ 0 نظر / 9 بازدید